jan
07

A Lokális Klímaváltozás blog hozzászólási szabályzata

A Lokális Klímaváltozás blog az LMP tagjainak és szimpatizánsainak blogja. Szerzőinek írásai nem fedik az LMP, mint párt hivatalos álláspontját, az itt leírtak így nem azonosíthatóak egyértelműen a párt véleményével, csupán kiegészítik azt. Az írások összessége azonban tükrözi azt a szellemiséget, amit az LMP képvisel, annak értékrendjébe beilleszkedik, s alapdokumentumaival egyensúlyban van, ám alternatív nézőpontok megjelenésére is alkalmas. A blogon az olvasók nem kőbe vésett normákkal, hanem megvitatandó közügyekkel találkoznak.  

A blog a párt fontos alapelvét, a részvételt valósítja meg. A blogon párbeszéd-képes, érvekkel befolyásolható emberek publikálnak  és ennek a politikai kultúrának a jegyében szeretnének a közügyekre befolyást gyakorolni. A blog egy olyan vitafórum, melyben megvalósulhat a közügyek közvetlen megvitatása, valamint a folyamatos és közvetlen interakció folytatása az LMP szavazótáborával, szimpatizánsaival és az érdeklődőkkel. 

A blog alapértékei szerint a blog nem csak az írók véleménynyilvánításának enged teret, hanem az olvasókénak is. Így a blogon szabad kommentelési lehetőség van, a cikkekhez való hozzászólás mindenki számára biztosított. Így a vitának, az eszmecserének, a vélemények ütköztetésének szabad teret nyújt. Ám a napi gyakorlat során tapasztalható visszásságok miatt ésszerű korlátok közé kell szorítani a kommentek tartalmát, hangvételét, az olvasók szólásszabadságának minőségét, mert ha ezt nem tesszük, azzal pont a blog fő célját, a kulturált eszmecserét lehetetlenítjük el. Ezért a blog szerkesztői a hozzászólókkal szemben fenntartják maguknak a moderálás jogát, s az időszakos, vagy végleges kitiltás eszközét. 

A megnevezett eszközök az alábbi esetekben alkalmazhatók:

  • ha egy hozzászóló  kommentjei az esetek túlnyomó részében nem az adott témához kapcsolódnak, hanem egy attól erősen eltérő területre vonatkoznak;
  • ha a hozzászólások egyes etnikai, nemi, szubkulturális kisebbségek hátrányos megkülönböztetését szolgálják, azok elleni uszításra, kirekesztésre, megbélyegzésre buzdítanak;
  • ha a hozzászóló a kommentelés adta lehetőséggel nem eltérő véleményének, vagy javaslatának ad hangot, hanem öncélúan és a témához nem kapcsolódóan egy másik párt vagy politikai szervezet propagálására használja fel;
  • ha a hozzászóló célja az LMP lejáratása, hitelének megkérdőjelezése, politikájának kigúnyolása;
  • ha a hozzászóló a netikettben nem elfogadott módon tömeges hozzászólás-áradattal (floodolás) lehetetleníti el a normális eszmecserét;
  • ha a hozzászóló öncélúan trágár, mások számára visszatetszést keltő hangnemben kommentel;
  • ha a hozzászóló a blog íróit, szerkesztőit vagy a blog olvasóit nem kritizálja, hanem becsmérli, sértegeti.

A fentebb megnevezett esetekben a blog szerkesztői mérlegelhetik az adott kommentek súlyosságát s az azokat leíró hozzászóló tevékenységét.

A fentebbi vétségek elkövetését legelőször szóbeli figyelmeztetés követi, melyben a szerkesztő  világosan és egyértelműen megkéri a hozzászólót hangnemének, szóhasználatának megváltoztatására vagy a témához való  visszakanyarodására. Viszont amennyiben a kommentelő durván és szándékosan megsérti a szabályokat, úgy keményebben – kitiltással – is szankcionálható. 

Amennyiben a hozzászóló  a figyelmeztetés ellenére sem fejezi be káros tevékenységét, kommentjei továbbra is a blog komment-szabályzatával ellentétes mederben maradnak, úgy a szerkesztőség a blog levelezőlistáján történt előzetes egyeztetés után egy hétre kitilthatja a delikvenst (bannolás). 

Végleges kitiltást érdemel az a hozzászóló, aki kommentjei során minduntalan megszegi a komment-szabályzatban foglaltakat, s a többszöri felszólítás, valamint az időszakos kitiltás ellenére sem fogja vissza magát. 

A figyelmeztetések és kitiltások nem csupán egy adott felhasználónévre vonatkoznak, hanem a mögötte rejtező felhasználóra is. Tehát amennyiben a kitiltott felhasználó  egy másik regisztrációval (nick) tér vissza (pl. Buga Jakab bannolás után visszatér Buga Jakabka néven), avagy kiléte (szóhasználat, hangvétel, témakövetés alapján)  egyértelműen megállapítható úgy a második, harmadik stb. felhasználónevét is bannolással kell sújtani.

A bejegyzés trackback címe:

http://lehetmas.blog.hu/api/trackback/id/tr561653104